GENEL KURUL TUTANAĞI (13 OCAK 2008)

 
13 OCAK 2008 TARİHLİ BAĞ-KUR APARTMANI

KAT MALİKLERİ

GENEL KURUL TUTANAĞI

     Tarihi ve gündemi, 02. 01. 2007 tarihli bir çağrıyla ve telefonla, tüm kat maliklerine bildirilen Genel Kurul toplantısı, 13. 01. 2008 tarihinde, saat 11.00’da Bağ-Kur Apartmanına ait 11 No’ lu dairede başlamıştır:  Gündem gereğince yoklama yapıldı. Yoklama sonucunda, Genel Kurulu başlatmak için, imza sürgüsünde gerekli çoğunluğun bulunduğu görülmüştür.

    Ardından, Genel Kurul Divanı oluşturuldu. Divan Başkanlığına,  oybirliğiyle Tülin MAZLUM, Divan Yazmanlığına Aydın MUTLU seçildiler.  Divan Başkanı Tülin MAZLUM, Genel Kurul’un kendisine gösterdiği güvene teşekkür ettikten sonra, gündemi uygulamaya başladı.

    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması için Ahmet İNCE’YE söz verdi. Ahmet İNCE, Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları ayrıntılı biçimde okudu, anlattı. Sonuçta, konuşmasının bir örneğini divana sundu.

   Yönetim Kurulu Mali Raporu’nun okunması için, Meryem YAVUZ’A söz verdi. Sayman olarak, apartmanın gelir-gider hesaplarını, ayrıntılı biçimde açıkladı. Konuşmasının bir örneğini Divan Başkanlığına sundu.

    Denetleme Raporu’nu okumak üzere, Hamza KARA’ ya söz verildi. KARA; Denetleme Raporu’nu okuyup açıkladı. Bir örneğini de divana verdi.

     Raporların görüşülmesine geçildi. Söz alan Tülin Mazlum, Yönetim Kurulu’na faaliyetlerinden ve özverili çalışmalarında ötürü teşekkür etti. Genel Kurul’dan Yönetim Kurulu Başkanına aylık ücret verilmesini talep etti. Başkan Ahmet İNCE, apartmanın mali durumu nedeniyle, aylık istemediğini belirterek, daire sahiplerinin, ortak giderlere katılma konusunda, daha duyarlı olmalarını vurguladı.

      Mehmet YILMAZ, önümüzdeki faaliyet döneminde, balkon akarlarının yaptırılmasını, terastaki odunlukların çatılarının onartılmasını, ana gayrimenkulün arka cephe duvarındaki sıvası dökülmüş alanın sıvattırılmasını, bodrumdaki acil onarımların yaptırılmasını talep etti.

     Meryem YAVUZ, AVEA iletişim şirketiyle bizim adımıza Başkan Ahmet İNCE’ nin imzaladığı anlaşma, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girer de apartmanımız düzenli bir yıllık gelire kavuşursa, o zaman, tüm ortak onarım giderlerinin, söz konusu gelirden karşılanmasını önerdi. Meryem Yavuz’un ve Mehmet YILMAZ’ ın bu kapsamdaki önerileri bu Genel Kurulca oybirliğiyle benimsendi.

     Raporlarla ilgili görüşme ve konuşmaların ardından, aklamaya geçildi. Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Raporu sırayla Genel Kurul’un onayına sunuldu. Genel Kurul üyeleri oybirliğiyle, tüm raporları aklayıp onayladı.

    Seçimlere geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan çıkmayınca,  eski Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden aday oldu ve böylece Ahmet İNCE, Meryem YAVUZ ve Mehmet YILMAZ, Genel Kurulun oy birliğiyle Yönetim Kuruluna seçildiler.

    Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Tülin MAZLUM, Hamza KARA, Aydın MUTLU oy birliğiyle seçildiler.

   Denetleme Kurulu üyeliklerine Zeki AYDOĞDU ve Aydın MUTLU, oy birliğiyle seçildiler.

    Yapılan tartışma ve görüşmelerin ardından, KAT MALİKLERİ GENEL KURULU, önümüzdeki süreçte, Bağ-Kur Apartmanıyla ilgili olarak yapılacak işler konusunda, aşağıdaki kararları almış ve bu kararların uygulanması için, yeni seçilen YÖNETİM KURULU’ nu görevlendirmiştir.

     KAT MALİKLERİ GENEL KURULU KARARLARI:

1- AVEA iletişim şirketiyle imzalanan ön anlaşmanın takibi ve nihai anlaşmanın imzalanması, bu anlaşmayla ilgili olarak gerekli onarımların yaptırılması,  ” ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için, kat maliklerinin yararına olan hususlarda, malikler adına gerekli tedbirlerin alınması” konusunda, Yönetim Kurulu Başkanına tam yetki verilmesine,

   2- AVEA iletişim şirketinden düzenli bir kira geliri elde edilmesi halinde, yeni seçilen Yönetim Kurulunun, aşağıda belirtilen onarımları, aciliyet sırasına göre yaptırmasına:

   “ Ana gayrimenkulün bodrum bölgesindeki taşıyıcı kolonların ve sıvası dökülmüş alanın sıvattırılıp onartılması, elektrik şebekesinin daha kullanışlı hale getirilmesi… Binanın arka cephesindeki sıvası kopmuş alanın sıvattırılıp kapatılması, terastaki odunlukların, çatıların gözden geçirilerek, onarıma muhtaç kısımların ve balkon akarlarının yaptırılması…”

   3-Apartmanımızın temizlik ve düzeni, bakım ve onarımı konusunda apartman sakinlerinin uyması gereken kuralların Yönetimce yeniden yazılarak, ilgililere duyurulmasına,

    4- Apartmanımızda ikamet eden ailelerden, daire başına her ay 10 YTL temizlik ve bakım aidatı toplanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

      Yönetim organlarına seçilenlere, tüm Genel Kurul üyeleri, başarı dilediler. Göreve yeniden seçilen Yönetim Kurulu üyeleri de Genel Kurula teşekkür ettiler.

     Genel Kurul gündeminde görüşülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıya son verdi. 13.01.2008

Tülin MAZLUM                                                   Aydın MUTLU

Genel Kurul Divan Başkanı                                   Yazman  
      
           ------------------------------------------------------------------

13 OCAK 2008 TARİHİNDE TOPLANAN BAĞ-KUR APARTMANI KAT MALİKLERİ GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

       KONGREMİZDE yapılan tartışma ve görüşmelerin ardından, KAT MALİKLERİ GENEL KURULU, önümüzdeki süreçte, yapılacak işler konusunda, aşağıdaki kararları almış ve bu kararların uygulanması için, yeni seçilen YÖNETİM KURULU’ nu görevlendirmiştir.

        KAT MALİKLERİ GENEL KURULU KARARLARI:

      1-AVEA İletişim Şirketiyle imzalanan ön anlaşmanın takibi ve nihai anlaşmanın imzalanması, bu anlaşmayla ilgili olarak gerekli onarımların yaptırılması,  ” ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için, kat maliklerinin yararına olan hususlarda, malikler adına gerekli tedbirlerin alınması” konusunda, Yönetim Kurulu Başkanına tam yetki verilmesine,

       2-AVEA İletişim Şirketinden düzenli bir kira geliri elde edilmesi halinde, yeni seçilen Yönetim Kurulunun, aşağıda belirtilen onarımları, aciliyet sırasına göre yaptırmasına:

  “ Ana gayrimenkulün bodrum bölgesindeki taşıyıcı kolonların ve sıvası dökülmüş alanın sıvattırılıp onartılması, elektrik şebekesinin daha kullanışlı hale getirilmesi… Binanın arka cephesindeki sıvası kopmuş alanın sıvattırılıp kapatılması, terastaki odunlukların, çatıların gözden geçirilerek, onarıma muhtaç kısımların ve balkon akarlarının yaptırılması…”

     3- Apartmanın ortak yaşamına ve kurallarına uymayan, apartmanın imajını, saygınlığını ve düzenini bozan, tutum ve davranışlarıyla ana gayrimenkule zarar veren, ortak onarım ve giderlere katılmayan, yükümlülüğünü yerine getirmeyen kiracı ve daire sahiplerinin, çoğunluk kararıyla apartmandan çıkarılması için, yasal girişim başlatılmasına,

     4- Apartmanımızın temizlik ve düzeni, bakım ve onarımı konusunda apartman sakinlerinin uyması gereken kuralların Yönetimce yeniden BELİRLENEREK, ilgililere duyurulmasına KARAR VERİLMİŞTİR.


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !